Kioski informacyjne jako przyszłość bankowości

Właściciele placówek handlowych nie mają prostego zadania. Starają się nadążyć za zmieniającymi się systematycznie preferencjami klientów i muszą przyznać, że nie jest to proste zadanie. Trudno nie dostrzec tego, że coraz więcej osób korzysta zarówno z urządzeń, jak i z aplikacji interaktywnych, nie dziwi więc to, że pojawia się oczekiwanie na podobne rozwiązania, które byłyby obecne także w oddziałach. Jedną z najciekawszych propozycji będącą reakcją na ten trend są tak zwane terminale transakcyjne.

Ich pierwsze egzemplarze debiutowały już przed kilkunastu laty, a dziś banki mają do wyboru wiele ich odmian i typów. Trudno zresztą nie zauważyć tego, że automatyzacja w bankowości powoli staje się trendem ogólnoświatowym, z jej przejawami mamy więc do czynienia także w naszym kraju. Pierwsze zautomatyzowane oddziały pojawiają się także w polskich miastach i choć nadal są to oddziały zatrudniające personel, ten ostatni pełni w nich przede wszystkim funkcję doradczą. Znakomitym przykładem wydają się być w tym kontekście oddziały banku City Handlowy. Same rozwiązania interaktywne i informacyjne można dzielić na kilka grup. Wskazuje się więc między innymi na systemy digital signage, ekrany dotykowe oraz kioski informacyjne i transakcyjne. Nowoczesne rozwiązania w tym samym czasie spełniają dwie funkcje. Po pierwsze, zmieniają sam sposób postrzegania usług bankowych, nie bez znaczenia jest jednak i to, że zwiększają ich dostępność. Funkcja informacyjna ma w tym przypadku priorytetowe znaczenie, nie jest jednak jedyną, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Nie bez znaczenia wydaje się również możliwość dostępu do szerokiego spektrum usług bankowych, co jest zwłaszcza właściwością kiosków informacyjnych oraz terminali transakcyjnych. Oczywiście, nie są to jeszcze elementy wyposażenia każdej placówki, można jednak domniemać, że już w najbliższym czasie ich stosowanie w istotny sposób się upowszechni. Instalowanie kiosków informacyjnych jest możliwe nie tylko wewnątrz placówek bankowych, ale także poza nimi, gdy bowiem mamy do czynienia z tego rodzaju urządzeniami, zazwyczaj stanowią one alternatywny kanał obsługi klientów przydatny zwłaszcza w chwilach, w których kolejki są największe. Z kiosków można jednak korzystać również poza godzinami otwarcia placówek bankowych, a oferowanie usług bankowych jest możliwe nawet bez konieczności budowy infrastruktury, która jeszcze niedawno wydawała się niezbędna.

Oczywiście, efektywność kiosku jest uzależniona również od tego, gdzie został on ulokowany. Zawsze warto też łączyć jego lokację z charakterem usług, jakie ma do spełnienia. Funkcje te powinny też mieć decydujący wpływ na wybór urządzenia, które ma znaleźć zastosowanie, zwłaszcza, że możliwości jest coraz więcej. Jedną z nich są tablety, nie można bowiem nie zgodzić się z tym, że już jakiś czas temu na dobre weszły one do codziennego użycia.