Czy warto stosować technologie informatyczno-komunikacyjne w szkole?

Pojęciem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w skrócie TIK, określamy rodzinę technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Technologie te są świetnym narzędziem w edukacji. Ich zastosowanie jest coraz szersze, a uczniowie chętniej zdobywają z nimi wiedzę.

Wykorzystując TIK na pierwszych zajęciach dobrze znaleźć czas na wystawienie odpowiedniej diagnozy. Chodzi o to, aby zorientować się ile dokładnie dzieci już umieją, a kto potrzebuje np. dodatkowych ćwiczeń. Wówczas znacznie łatwiej będzie zaplanować pracę z daną grupą uczniów. Należy też pamiętać o korygowaniu złych nawyków uczniów takich, jak postawa przy komputerze lub złe posługiwanie się myszką. Powinniśmy dbać o to, aby wyrównywać szansę, dając uczniom czas na zabawę, w której mniej obeznani z komputerem będą mieli czas na wprawienie się. Pamiętajmy, że wiadomości i umiejętności z zakresu TIK będą w ciągu kolejnych 3 lat nauki powtarzane oraz stopniowo rozszerzane. Nie można na siłę stosować TIK, ponieważ komputery powinny być używane tylko wtedy, kiedy jest to uzasadnione.

Korzyści ze stosowania TIK

Istnieje bardzo wiele plusów wynikających z wykorzystania TIK w szkołach. Są to: wzbogacenie procesu nauczania; możliwość nauczania wielozmysłowego; dostęp do różnych źródeł informacji; zwiększenie aktywności i motywacji uczniów; uatrakcyjnienie zajęć; możliwość wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz indywidualizacja nauczania, czyli możliwość dostosowania do różnych stylów uczenia się dzieci.

Praca nauczyciela z TIK

Wykorzystanie TIK w szkole niesie wiele korzyści, jednak wiąże się również z większym wkładem pracy nauczyciela. Będzie on musiał zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, przetestować samodzielnie narzędzia, zaplanować włączenie wykorzystania TIK w zajęcia szkolne oraz starać się o sprzęt, jak i oprogramowanie. Wdrożenie nowych technologii w szkole wiąże się ze stosowaniem nowych metod nauczania. Chodzi o takie techniki, które stawiają na samodzielne konstruowanie wiedzy przez uczniów, rozwiązywanie problemów oraz opierają się na aktywności uczniów. To również wiąże się z długotrwałym przygotowaniem do prowadzenia zajęć, szczególnie wtedy, gdy nauczyciel nie posiada większego doświadczenia w stosowaniu nowych metod. TIK to technologia, która cały czas się rozwija. Oznacza to, że wciąż powstają nowe narzędzia pozwalające ułatwiać i wzbogacać proces samego nauczania. Nauczyciel nie będzie jednak mógł z nich w pełni korzystać, jeśli wpierw sam ich nie pozna. Wynika z tego, że nauczyciel musi się w tej dziedzinie nieustannie rozwijać i aktualizować swoją wiedzę.